ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล
รัชกาลที่ ๑๐
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ ๑๓