สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูล
รัชกาลที่ ๑๐

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ ๑๓